• translate-button-640x426
  • localisation-translation-services
  • usluge slika

Pisano prevođenje - Usmeno prevođenje - Sudski tumači

Kvalitetni prevodi

Kvalifikovani i iskusni prevodioci i sudski tumači za sve svetske jezike

Poštovanje rokova

Svaki rok može biti ispoštovan uz pomoć stručnog prevodilačkog tima

Povoljne cene

Posebne povoljnosti i uslovi u cilju dugoročne saradnje

Pisano prevođenje

Sa i bez overe tumača

Usmeno prevođenje

Simultano i konsekutivno

Lektura i korektura

Lektori – maternji govornici za sve svetske jezike