Prevod sa engleskog na srpski

Da li ste znali da i ove usluge možete dobiti od prevodilačke agencije?

 

Prevodilačke agencije često greše kada govore o svojim uslugama. Verovatno iz straha da nećete razumeti šta sve prevodilac može da uradi i za šta je, u stvari osposobljen. Retko kada govore i o svojim drugim uslugama, koje su vredne pomena pogotovo za one koji imaju potrebu za uže specijalizovanim prevodima koje obični prevodioci ne mogu da ponude. U ovom članku vam otkrivamo koje su to usluge koje prevodilačke agencije kriju od javnosti – a koje će vam sigurno zatrebati.

Usmeno prevođenje

Možda se čuli iz priča, ali da potvrdimo – prevodioci ne prevode samo tekstove, knjige, brošure i ostale pisane materijale. Njihove veštine obuhvataju i simultano (usmeno) prevođenje. Sigurno ste videli ženu ili muškarca (a često i čuli njihov glas) prilikom poseta stranih delegacija ili važnih bilateralnih sastanaka. Ne, to nisu špijuni – to su prevodioci. Oni na licu mesta prevode sagovornikove reči i prenose njegovu poruku na što razumljiviji način.

Dvosmerno prevođenje

Kada se govori o prevođenju, obično se uzima da prevodilac radi samo u jednom “smeru”, na primer sa engleskog na srpski. Retko ko će se setiti da pita da li prevodilac može da prevodi i obrnutno, sa srpskog na engleski. Većina njih može, jer se može desiti da dobiju i zahtev za takvim prevođenjem. Prilikom ovakvih prevoda steći ćete uvid u to koliko prevodilac zaista poznaje jezike na kojima radi, što će obezbediti kvalitet prevoda.

Prevođenje dokumenata

Kome ćete se obratiti ukoliko vam je potreban prevod dokumenata? Teško da ćete naći pomoć u opštini ili sudu. Sudski tumači su posebna vrsta prevodilaca koja se bavi, između ostalog, i prevođenjem različitih dokumenata sa srpskog jezika na neki drugi strani jezik ili obrnuto. Zašto su tumači posebni? Zato što se obično radi o stručnjacima koji su po formalnom obrazovanju pravnici, što im je i omogućilo da se prijave za posao sudskog tumača. Pored poznavanja jezika na koji se radi prevod, sudski tumač je obavezan da poznaje i neke propise ili terminologiju koju “običan” prevodilac ne mora.

Prevođenje ugovora uz pečat tumača

Još jedna specijalizovana vrsta prevodilačke usluge predstavlja prevođenje ugovora i različitih akata koji imaju mnogo veću težinu od običnih dokumenata. U slučajevima da poslujete sa inostranstvom ili vam je potrebna overa ugovora u stranoj zemlji, biće vam potrebne usluge sudskog tumača a ne običnog prevodioca. Ne zato što običan prevodilac nije stručan, već zato što sudski tumač poznate pravne propise i regulative, pa čak i veoma osetljive delove zakona koji običnom prevodiocu mogu izmaći.

Lektura i korektura

Ne, prevodioci nisu profesori srpskog jezika, ali jako dobro poznaju gramatička i pravopisna pravila. To im omogućava da pored prevoda (koji podrazumeva prenošenje značenja i smisla teksta sa jednog jezika na drugi) mogu da ponude i usluge lekture, odnosno korekture. Iako se ove dve usluge navode u paru, ne treba ih smatrati istovetnima. Lektura je ispravka značenjskih grešaka i provera smisla prevedenog teksta. Drugim rečima, prilikom lektorisanja prevodilac prolazi kroz tekst da bi se uverio da prevod odgovara duhu jezika (da nema “bukvalnih” ili nezgrapnih prevoda). Korektura je, sa druge strane, ispravka gramatičkih i pravopisnih grešaka.

 

Znate li koliko košta prevođenje? Proverite.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button+381 62 629 230