Prevodjenje diploma za nemački jezik

Pročitajte zbog čega lekari i medicinsko osoblje hrle u prevodilačke agencije

Prevodjenje diploma, dokumentacije i raznih uverenja u poslednjih desetak godina postale su tražene usluge u prevodilačkim agencijama.

Medicinsko osoblje školovano u Srbiji sve češće je na meti inostranih poslodavaca. Zbog širokog znanja i sposobnosti, mnogi lekari, medicinski tehničari i stomatolozi pronašli su dobre poslovne prilike širom Evrope, Severne Amerike i Australije. Jedna od olakšica prilikom zapošljavanja svakako je bilo i poznavanje stranog jezika zemlje u kojoj su tražili zaposlenje.

Nažalost, odlazak većine lekarskog osoblja u Srbiji potpomognut je brojnim negativnim okolnostima. Mladi studenti medicine i svršeni lekari razočarani su stanjem našeg zdravstva. Bolnice sve više propadaju, plate su demotivišuće, a neki od njih nemaju ni osnovna sredstva za rad. Pored toga, mlađi lekari često nailaze na otpor starijih kolega, koji otežavaju prijem mladih u bolnice i na fakultete.

Zbog svega ovoga, lekari i medicinsko osoblje traže bolju priliku u zaposlenju u inostranim bolnicama i na fakultetima. Tako se broj onih koji odlaze ili na usavršavanje ili na zaposlenje u Nemačku, Austriju, Veliku Britaniju ili neke druge krajeve sveta iz godine u godinu povećava.

Iz tog razloga je na primer u prošlog godini prevod sa srpskog na nemački jezik bila jedna od najtraženijih usluga.

 

Sudski tumač cenovnik

Prevođenje diploma, nova sredina, novi jezik

 

Iako je učenje stranog jezika obavezni deo kurikuluma na većini fakulteta i škola medicinskog usmerenja, mnogi studenti, budući i trenutni lekari se suočavaju sa izazovom prevođenja diploma i dokumentacije sa srpskog na engleski, nemački, španski, grčki, hrvatski, češki ili mađarski jezik. Osnovno poznavanje medicinske terminologije često nije dovoljno da biste uspešno preveli diplomu, dodatak diplomi i druga dokumenta koja su vam potrebna prilikom konkurisanja za vizu i za radno mesto u inostranstvu.

Profesionalni prevodioci i stručno prevođenje

Jedno od mogućih rešenja predstavlja angažovanje usluga profesionalnog prevođenja. Mnoge prevodilačke agencije – a među njima i prevodilačka agencija BG Prevodi – pruža pomoć medicinskom osoblju koje želi da nastavi svoju karijeru u inostranstvu. Od prevođenja diploma pa do prevođenja CV-ja ili pisama preporuke, profesionalni prevodilac pruža kompletnu uslugu za jezik koji vam je potreban.

 

Početni izazov prilikom konkurisanja za posao u inostranstvu jeste prevođenje dokumentacije sa srpskog na jezik države zaposlenja. Ono što je posebno interesantno prevodiocima jeste prevođenje motivacionih pisama, pisama preporuke ili stručnih/naučnih radova kandidata. Tu se mogu videti kompetence prevodioca ili agencije jer prevođenje ovakve vrste tekstova zahteva i poznavanje specifičnosti profesije i terminologije. Postoje izrazi i fraze koje nije moguće doslovno prevesti sa srpskog na neki od stranih jezika prevođenja, te je znanje i iskustvo prevodioca od ključne važnosti za kvalitet izrade ovakvog prevoda. Osim toga, naučni i stručni radovi pisani su ne samo “posebnim” jezikom već i u formi koja je specifična za takvu vrstu tekstova, te je poželjno da prevodilac ima iskustva u prevođenju naučne literature.

Kvalitetan prevod – prvi korak ka novoj životnoj prilici

 

Zbog brojnih prednosti koje sa sobom nosi angažovanje prevodilačke agencije, lekari i medicinsko osoblje treba da potraže stručnu pomoć od prevodilačke agencije čak i pre nego što je angažuju. Neke od saveta koje treba imati u vidu prilikom angažovanja prevodilačke agencije smo opisali u ovom tekstu, a pored njih, važno je da imate poverenja u prevodioca koji će raditi na prevodu vaših dokumenata. Iako nije potrebno da prevodilac poseduje fakultetsku diplomu, poželjno je da ima višegodišnje iskustvo u prevođenju tekstova vezanih za medicinu ili za određenu oblast medicine. Tako ćete biti sigurni da će vas prevod vaše dokumentacije predstaviti u najboljem svetlu budućim poslodavcima.

 

Interesuje vas koliko košta prevod za željeni jezik? Saznajte klikom na sliku ispod

 

 

Sudski tumač cenovnik

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button+381 62 629 230