Sudski tumač prevodilačka agencija BG prevodi

Sudski tumač: sve što treba znati ukoliko imate dokument za prevođenje

 

Sudski tumač – svi smo bar jednom čuli za njih, a mnogima su barem jednom bile potrebne njihove usluge.

Potreba za sudskim tumačima raste iz godine u godinu i broj različitih dokumenata koje je potrebno overiti pečatom sudskog tumača se rapidno nadograđuje.

Kako bismo u potpunosti razumeli ulogu sudskog tumača, za početak, objasnićemo po čemu se sudski tumač odnosno sudski prevodilac razlikuje od običnog prevodioca i kada je neophodno angažovati sudskog tumača.

Kako ne bi došlo do zabune, odmah naglašavamo da je sudski prevodilac drugi naziv za sudskog tumača.

Sudski tumač ili sudski prevodilac

 

Sudski tumač ili sudski prevodilac zadužen je za prevod i overu svih vrsta dokumenata i isprava sa jezika za koji je ovlašćen na srpski i obrnuto. On svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu i da mu odgovara stilski, terminološki i sadržajno, a ukoliko se ispostavi da to nije tačno, sudski tumač snosi odgovornost. U nadležnost sudskog tumača spada prevod ili overa sledećih dokumenata:

 1. lični dokumenti: lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz knjiga venčanih, dozvola za boravak, izvod iz matičnih knjiga umrlih, radna dozvola, vozačka i saobraćajna dozvola;
 2. sve vrste izjava;
 3. punomoćja;
 4. saglasnosti (navešćemo kao primer saglasnost o zastupanju);
 5. uverenja (recimo, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, uverenje o državljanstvu);
 6. potvrde (npr. Potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju);
 7. poslovna dokumentacija: rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikati, bilans stanja, bilans uspeha, godišnji izveštaji, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture i ostalo;
 8. deklaracije;
 9. medicinska dokumentacija;
 10. uputstva;
 11. naučni patenti i slično.

Sudski tumači bave se kako pismenim, tako i usmenim prevođenjem, a u njihovu nadležnost ulazi i prevođenje sudskih procesa, sporova i rešenja.

 

Overa prevoda kod sudskog tumača: šta treba znati prilikom odabira sudskog tumača za overu željenog prevoda?

 

Usluge sudskog tumača nisu nešto što nam je često potrebno, pa je sasvim očekivano da kada je neophodno da posegnemo za njima nismo sigurni na šta sve treba da obratimo pažnju prilikom odabira sudskog prevodioca.

Kako bismo vas pobliže upoznali sa ovim zanimanjem, objasnićemo koje uslove treba da ispuni prevodilac da bi postao sudski tumač. Ministarstvo pravde Republike Srbije propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koje želi da postane sudski tumač odnosno sudski prevodilac. Zahtevane uslove navodimo u nastavku. Lice koje želi da postane ovlašćeni sudski tumač treba da:

 • bude državljanin Republike Srbije;
 • ima najmanje 5 godina iskustva na prevodilačkim poslovima;
 • poznaje pravnu terminologiju kako jezika sa kojeg prevodi, tako i jezika na koji prevodi;
 • ima odgovarajuće visoko obrazovanje ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i jezika na koji se prevodi usmeni govor ili pisani tekst, a ako kandidat ne poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje, podleže proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar pravde.

Želite li da budete sigurni da je određeni sudski tumač ovlašćen od strane nadležnog ministarstva za obavljanje tog posla, na internetu možete pronaći spisak svih registrovanih sudskih prevodilaca. Svaki ovlašćeni sudski tumač poseduje pečat okruglog oblika na kojem se nalazi ime i prezime prevodioca, oznaka „sudski prevodilac“ sa naznakom jezika za koji je postavljen i prebivalište prevodioca.

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, vaša privatnost i zaštita ličnih podataka treba da se poštuje, a sudski prevodioci vam garantuju konfidencijalnost, odnosno da vaši podaci neće biti dostupni trećim licima i na taj način izloženi eventualnim zloupotrebama.

Posao sudskog tumača iziskuje ne samo da osoba odlično poznaje jezik sa kojeg i na koji prevodi i pravnu terminologiju, već i da bude u toku sa svim promenama u pravnom sistemu, jer na taj način može da garantuje da je svoj posao uradio najkvalitetnije moguće. Svaki pravnik reći će vam da pravna nauka ne dozvoljava „paušalna“ tumačenja, već zahteva tačnost i poštovanje propisa. Isti ovi kriterijumi, pored dugogodišnjeg iskustva u obavljanju svog posla, čine sudskog tumača kvalitetnim i obezbeđuju klijentima brzu i kvalitetnu overu.

Kada pričamo o odgovornosti, ona je kod sudskog tumača veoma izražena jer podrazumeva stručnost, dugogodišnje iskustvo u obavljanju posla, odličnu koncentraciju i konstantno usavršavanje. Sve ovo podrazumeva odgovarajuću nadoknadu za pružene usluge, o čemu će biti reči u nastavku teksta.

 

Usluga sudskog tumača i cena: da li je cena najbitnija prilikom odabira sudskog tumača?

 

Dobro je poznato da na cenu prevodilačkih usluga utiče nekoliko faktora među kojima su:

 • jezik sa kojeg i na koji se prevodi;
 • kojoj oblasti materijal pripada;
 • broj prevodilačkih strana koje je potrebno prevesti;
 • da li je neophodna overa prevoda;
 • u kojem roku je neophodno završiti prevod.

Kao što znate, prevođenje je specifična vrsta usluge i zbog toga je praktično nemoguće klijentima odgovoriti na pitanje kolika je cena prevoda bez uvida u materijal na izvornom jeziku.

Ponekad obimnost materijala, stručna terminologija i kratak rok za prevođenje zahtevaju da na projektu radi više prevodilaca i da prilikom prevođenja budu konsultovani stručnjaci iz oblasti iz koje je materijal, a sve to zahteva dodatna sredstva.

Prevođenje i overa dokumenata od strane sudskog tumača predstavljaju odgovoran i “opipljiv“ posao, jer je jedna slovna greška dovoljna da se prevedeni dokument okarakteriše kao nevalidan.

S obzirom na to da nam je overa od strane sudskog tumača potrebna u situacijama kada trčimo za raznoraznim papirima kako bismo na vreme aplicirali za vizu, potpisali važan poslovni ugovor, konkurisali za stipendiju ili obavili neki drugi važan posao, ono što nam nikako ne treba je dodatno gubljenje vremena pokušavajući da nađemo povoljniju cenu usluga sudskog tumača, jer razlika u ceni nije toliko velika da bi zbog nje bilo vredno trošiti previše vremena na potragu.

Dokumenti koje je preveo i overio sudski tumač su nam veoma potrebni da bismo odradili nešto vrlo važno za nas, te s toga cena usluga sudskog tumača ne bi trebalo da nam bude najbitnija prilikom odabira sudskog prevodioca.

 

Sudski tumač u Beogradu: da li je bitno da sudski tumač bude u gradu odakle ste i vi?

 

Birokratija nam često predstavlja kamen spoticanja i oduzima dosta energije, vremena i živaca, ali ona je sastavni deo svakog sistema i to je nešto sa čime treba da se pomirimo. Ona ima strogo određene propise koje je potrebno ispoštovati kako bismo došli do traženog dokumenta. Kada smo u procesu traženja vize za neku državu, ili ukoliko potpisujemo ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa stranim državljaninom, može da se desi da će nam biti potrebna overa prevoda u nadležnom sudu.

Kako to utiče na odabir sudskog prevodioca? Kada nam je potrebna overa prevoda u sudu, neophodno je da je sudski tumač koji će izvršiti prevod i overu dokumenta imenovan baš u tom sudu.

Stoga je bitno da se dobro raspitate da li je potrebno da prevod određenog dokumenta bude overen u sudu, jer ukoliko jeste, prevod vam može obaviti isključivo sudski prevodilac postavljen u sudu u kojem je izvršena overa.

 

Sudski tumač za pravna ili fizička lica: ima li razlike?

 

Usluge sudskih tumača koriste kako pravna, tako i fizička lica ali i sudovi. Fizička lica najčešće se obraćaju sudskim tumačima za prevod i overu ličnih dokumenata, diploma, različitih uverenja, državljanstva, rešenja o nasleđivanju, testamenta, rešenja o razvodu i slično.

Kada je reč o pravnim licima, stiče se utisak da ona češće imaju potrebu za uslugama sudskog tumača, jer se u njihovom svakodnevnom poslovanju može ukazati potreba za prevodom sa overom. Mnogi privredni subjekti u našoj zemlji posluju sa kompanijama iz inostranstva, što iziskuje prevođenje različitih ugovora, tendera i slične poslovne dokumentacije. Takođe, svedoci smo pojave da dosta stranaca registruje preduzeće u našoj zemlji a da bi u tome uspeli, neophodno je da im sudski tumač prevede i overi različite dokumente.

Među dokumenta pravnih lica ubrajaju se i dokumenti neophodni za prijavu za tendere odnosno javne nabavke, a još neki od poslovnih dokumenata čiji prevod može da se traži su: rešenje Agencije za privredne registre, rešenja o registraciji društava, statuti, OP obrasci, zakoni Evropske Unije i drugo.

Inostrani proizvođači koji svoje usluge i proizvode plasiraju na tržište Republike Srbije kao i zastupnici i distributeri stranih proizvođača angažuju sudskog prevodioca za prevod sa overom dokumentacije koju čine: deklaracije, uputstva za korišćenje, sigurnosno-tehnička dokumentacija, ovlašćenja proizvođača, izjave i slično.

Svaki sudski prevodilac može vam izvršiti prevod na jezik za koji je kvalifikovan i overu potrebnih dokumenata bez obzira na to da li ste fizičko ili pravno lice, pa prilikom odabira sudskog tumača ne treba da brinete hoće li prevod vaših ličnih ili poslovnih dokumenata biti odrađen u skladu sa zakonom i u dogovorenom roku.

U nekim situacijama može biti potrebno prisustvo sudskog tumača na terenu kako bi to što radite bilo urađeno po propisu odnosno saglasno važećim regulativama. Izlazak sudskog prevodioca na teren potreban je u sledećim situacijama:

 • ukoliko se venčavate sa stranim državljaninom koji ne govori srpski jezik;
 • kada je potrebna overa potpisa stranih državljana u opštini i sudu;
 • prilikom overe ugovora i potpisa pred nadležnim institucijama.

Verovatno vam je poznato da se kod javnog beležnika mora overiti potpis na dokumentima među kojima su: izjave, saglasnosti, punomoćja, ugovori o kupovini i prodaji i slično.

Ako se overava potpis stranca koji ne govori srpski jezik, neophodno je prisustvo sudskog tumača, a osim takse javnog beležnika moraćete da platite i uslugu sudskog prevodioca. U slučaju da vam je dokument sa overenim potpisom potreban za neku drugu državu, potrebno je da kada overite potpis kod notara, angažujete sudskog tumača radi prevoda dokumenta. Potrebno je da radnje obavite upravo ovim redom koji smo naveli, jer će samo tako preveden i overen dokument biti validan u inostranstvu.

 

Top 10 jezika za koje se najčešće traže usluge sudskog tumača

 

U vreme porasta saradnje kako sa drugim državama, tako i sa inostranim kompanijama, sve je veća potreba za uslugama prevodilaca i sudskih tumača za mnoge svetske jezike. U nastavku ćemo predstaviti one jezike za koje se najčešće traže usluge sudskih tumača.

 

Sudski tumač za engleski jezik

 

Sudski tumač za engleski jezik već dugi niz godina predstavlja jedan od najtraženijih usluga u prevodičakoj agenciji BG prevodi iz jednog objektivnog razloga: engleski je najrasprostranjeniji jezika na svetu. Zvaničan je jezik u 53 države, te stoga ne čudi što se nalazi na prvom mestu po traženosti.

Sudski tumači za engleski jezik obično imaju pune ruke posla, jer je, ukoliko državljani Republike Srbije žele da posete neku zemlje u kojoj je engleski jezik zvaničan jezik, neophodno da dobiju vizu. Prilikom apliciranja za vizu Velike Britanije, neophodno je priložiti prevod traženih dokumenata, a neke od zahtevanih dokumenata treba da overi sudski tumač.

Kada smo kod viza, važno je da napomenemo da mnoge države među kojima su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Novi Zeland i Malta prilikom apliciranja za vizu priznaju samo redovan izvod iz matične knjige rođenih (dakle, izvod na srpskom jeziku), koji je neophodno prevesti i overiti kod sudskog tumača.

Mnogi uspešni studenti i učenici iz naše zemlje odlaze na školovanje na čuvene američke ili britanske univerzitete, a sve je više popularna razmena učenika ili studenata kao i Work and Travel programi.

U ovakvim situacijama, pomoć sudskog prevodioca je neizbežna, jer se institucijama u državi u kojoj želite da se usavršavate podnose prevodi mnogobrojnih dokumenata među kojima su prevod diplome i dodatka diplomi, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i slično.

Naučni radovi, patenti, doktorati i druga naučna istraživanja često se prevode na engleski jezik, pa je u takvim slučajevima potrebno angažovanje iskusnih prevodilaca koji odlično poznaju naučnu terminologiju iz date oblasti i znaju koje prevodilačke alate, rečnike i baze da koriste prilikom prevođenja. Klijenti mogu da traže overu sudskog tumača koja predstavlja garanciju kvaliteta prevoda, a prevod naučnog rada sa overom sudskog prevodioca možete slobodno podneti nadležnim organima, bez bojazni da neće biti priznat odnosno validan.

Sudski tumači za engleski jezik takođe prevode i overavaju sve vrste poslovne dokumentacije i izlaze na teren u situacijama kada je neophodno prisustvo sudskog tumača.

 

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač za nemački jezik, odnosno overa dokumenata kod sudskog tumača za nemački jezik je tip usluge koji je u poslednjih par godina počeo da predstavlja ozbiljnu konkurenciju engleskom jeziku.

Razlog tome je tač što je nemačka država sa jakom ekonomijom i industrijom koja se stalno razvija i zbog toga predstavlja jednu od najznačajnijih evropskih zemalja. S obzirom na navedeno, nemački jezik izučava se u mnogim školama, na fakultetima i institutima širom sveta, a državljani slabije razvijenih zemalja imaju želju da žive i rade u Nemačkoj zbog visokog životnog standarda, vrlo dobrih uslova za rad i uređenosti u svim sferama.

Nemački jezik jedan je od 24 zvanična jezika Evropske Unije, a osim u Nemačkoj, službeni je jezik u Austriji, Lihtenštajnu, nemačkom delu Švajcarske i u Luksemburgu.

Naša zemlja u poslednjih nekoliko godina intenzivno sarađuje sa Nemačkom, a u prilog tome govori činjenica da su mnoge fabrike i kompanije započele poslovanje u Srbiji, ali i da su mnogi naši radnici odabrali Nemačku za posao i život. Međutim, za državljane Srbije put do Nemačke nije toliko naporan kada je reč o samom putovanju; ono što posebno može da vas iscrpi je prikupljanje potrebnih dokumenata odnosno apliciranje za vizu.

Samo pronalaženje posla u Nemačkoj često je prilično jednostavan i brz proces, a situacija je malo drugačija kada je u pitanju dobijanje radne vize. Dok su ljudi iz Zapadnog Balkana koji su tražili posao u Nemačkoj do novembra prošle godine morali da u nemačkom predstavništvu svoje države podnesu zahtev za vizu a nemački poslodavci morali da od biroa rada dobiju preliminarnu dozvolu za zapošljavanje radnika, od prošlog novembra proces je pojednostavljen i ubrzan na obostrano zadovoljstvo poslodavaca i potencijalnih radnika, jer više nije potrebna preliminarna saglasnost biroa za rad.

Nakon apliciranja za određeno radno mesto, potrebno vam je i malo sreće, odnosno da ne postoji nijedan pretendent na tu radnu poziciju iz Nemačke ili Evropske Unije.

Prilikom podnošenja zahteva za nemačku radnu vizu, neophodno je da formular popunite na nemačkom jeziku, kao i da sudski tumač za nemački jezik prevede tražene dokumente na nemački i svojim potpisom i pečatom jamči da su informacije u prevedenom dokumentu istovetne onima u dokumentu na izvornom jeziku.

Pošto Nemačka ima detaljno određene procedure i zahteve koje je potrebno ispuniti da biste aplicirali za nemačku radnu vizu (a ti zahtevi zavise od stepena vašeg obrazovanja i zanimanja), neophodno je da se dobro raspitate šta treba da priložite imajući u vidu ta 2 faktora.

Pasoš, plaćene takse i naravno popunjen zahtev za radnu vizu se podrazumevaju. Navešćemo samo neke dokumente koji vam mogu biti potrebni:

 • potpisan ugovor o radu;
 • prevod diplome ili svedočanstva;
 • potvrda o zaključenom zdravstvenom osiguranju.

Ukoliko želite da studirate u Nemačkoj, biće vam neophodna viza za studente za Nemačku, a prilikom aplikacije za nju potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • važeći pasoš i fotografija;
 • original diplome srednje škole i prevod;
 • original i prevod potvrde o položenom prijemnom ispitu (a ukoliko ste studirali u Srbiji pa studije želite da nastavite u Nemačkoj, prilažete original i prevod potvrde o položenim ispitima);
 • dokaz da posedujete dovoljno financijskih sredstava za studiranje u Nemačkoj.

Sudski tumač za kineski jezik

Sudski tumač za kineski jezik možda na prvi pogled ne bi trebalo biti jedna od Top traženih usluga, ali imajući u vidu da je kina jedna od zemalja sa najjačom ekonomijom koja svake godine beleži napredak. Kineske kompanije angažovane su na projektima u mnogim zemljama sveta, jer su njihovi radnici i stručnjaci cenjeni i traženi zbog svoje kvalifikovanosti, predanosti poslu i poštovanja rokova.

Iako je sada stopa nezaposlenosti u Kini svedena na minimum, svi se sećamo da pre nije bila takva situacija pa su mnogi Kinezi u potrazi za boljim životom odlučili da se nastane u mnogim državama sveta pa i u Srbiji.

Odnosi između Srbije i Kine postaju sve čvršći, a kao dokaz za to je odluka da građanima naših dveju zemalja koji žele da borave u Kini ili Srbiji do 30 dana nisu potrebne vize. Želite li da u Kini studirate ili se zaposlite, biće neophodno da prikupite popriličnu količinu dokumenata i da tražene dokumente prevedete i overite u sudu, a za to će vam biti potreban sudski tumač. Od svrhe vašeg odlaska u Kinu zavisi za koju od 16 viza ćete aplicirati, te je neophodno da sve informacije u vezi sa vizama i zahtevanom dokumentacijom potražite na internet stranici Ambasade Kine u Srbiji.

Bliska saradnja Kine i Srbije ogleda se i u poslovnim projektima (naročito u oblasti građevinarstva) na kojima zajedničkim snagama rade kineski i naši stručnjaci. Imajući to na umu, često se ukazuje potreba za sudskim prevodiocem za kineski jezik radi prevoda i overe poslovne dokumentacije, ugovora, građevinskih projekata, tendera, licenci, kao i ličnih dokumenata, potvrde o redovnim primanjima, saglasnosti o zastupanju i drugih dokumenata koje je neophodno podneti nadležnim službama.

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za hrvatski i srpski jezik veoma su slični i u svakodnevnoj komunikaciji prevodilac za srpski odnosno hrvatski nije potreban. Međutim, stvar nije tako jednostavna kada je reč o dokumentima fizičkih ili pravnih lica koji se predaju državnim organima radi ostvarivanja najrazličitijih ciljeva. Mada je iz konteksta obično sve jasno, pravna nauka ne dozvoljava “čitanje između redova“  već zahteva da svaka informacija u prevedenom dokumentu bude proverena i istovetna onoj u originalnom dokumentu, a tim naizgled sitnim detaljima ima pravo da se bavi samo ovlašćeni sudski tumač, u ovom slučaju za hrvatski jezik.

Ukoliko je potrebno da institucijama u Republici Hrvatskoj predate dokumenta radi zapošljavanja, rešavanja imovinskih pitanja ili registracije kompanije, dobro se raspitajte da li vam je neophodna overa sudskog tumača, kao i da li dokument osim pečatom ovlašćenog sudskog prevodioca treba da bude overen i apostil pečatom.

Sudski tumač za grčki jezik

Sudski tumač za grčki jezik tj. usluga overe sudskog tučama za grčki jezik je veoma popularna među državljanima Republike Srbije koji u velikom broju svakog leta odlaze u ovu zemlju na odmor i uživanje u kristalno čistom moru i prijatnoj klimi. Građani naše države koji Grčku odaberu ne za odmor već za duži boravak u cilju studiranja ili zasnivanja radnog odnosa treba da dobiju vizu za Grčku, a u procesu prevođenja i overe dokumenata pomoć im pruža sudski prevodilac za grčki jezik. Od tražilaca radne vize grčki državni organi obično zahtevaju da podnesu sledeća dokumenta:

 • važeći pasoš;
 • lekarsko uverenje iz državne bolnice;
 • zdravstveno osiguranje;
 • uverenje o neosuđivanosti.

Želite li da studirate ili pohađate neku obrazovnu ustanovu u Grčkoj, informišite se da li vam je potrebna studentska viza za Grčku i ako jeste, koje dokumente treba da dostavite nadležnim organima.

Osim dokumenata za rad ili studiranje, sudski tumač za grčki jezik prevodi i overava različite saglasnosti, punomoćja, uverenja, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale dokumente.

Sudski tumač za norveški jezik

Sudski tumač za norveški jezik je, slično kao i usluga sudskog tumača za nemački jezik, prethodnih godina postala jedna od traženijih usluga.

Razlog tome je taj što je Norveška jedna od zemalja sa najvišim životnim standardom i odlično regulisanim zakonima je Norveška u kojoj želi da živi veliki broj ljudi iz slabije razvijenih zemalja Evrope i sveta. Za građane Srbije čija je namera da se nastane u ovoj skandinavskoj zemlji važno je da znaju da će im biti potrebna boravišna dozvola, jer se građanima zemalja koje nisu potpisnice šengenskog sporazuma dozvoljava da u Norveškoj borave najviše 90 dana bez dozvole za boravak.

Kada dođe na red prikupljanje i prevod potrebne dokumentacije, na scenu stupa sudski prevodilac za norveški jezik koji pored ličnih dokumenata svojom overom garantuje tačnost i validnost svih dokumenata za pojedince ili kompanije, a neka od njih su: potvrda o stalnom zaposlenju, rešenje o osnivanju privrednog subjekta, radna dozvola i slično.

Sudski tumač za poljski jezik

Sudski tumač za poljski jezik je od kako je Poljska od 2004. godine članica Evropske Unije a poljski jezik jedan je od službenih jezika te institucije, postala tražena usluga na podneblju republike Srbije.

U slučaju da nameravate da u Poljskoj boravite najviše 90 dana u toku pola godine, nije vam potrebna viza, a ako želite da zasnujete radni odnos u Poljskoj, raspitajte se u ambasadi te zemlje u Republici Srbiji šta je potrebno da biste podneli zahtev za vizu. Sudski tumač za poljski jezik pružiće vam usluge prevoda i ukoliko je potrebno overe dokumenata za fizička i pravna lica, a neki od takvih dokumenata su: izvodi iz matičnih knjiga, aplikacije za vize, molbe, prijave, ugovori o zakupu, ugovori o izdržavanju, pisma preporuke, radne biografije i slično.

Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za ruski jezik je usleg kulturološke i istorijske veze između ruskog i srpskog naroda koja traju vekovima, izuzetno tražena opcija u prethodnih par godina.

Kada uzmemo u obzir i to da u poslednje vreme se ojačavaju odnosi, zahvaljujući kako ekonomskoj saradnji, tako i saradnji na mnogim drugim poljima među kojima se ističu kultura i obrazovanje, tendencije su da potreba za uslugama sudskog tumača za ruski jezik raste u narednim godinama.

Na primer, poslednjih godina intenzivirana razmena studenata između ruskih i srpskih univerziteta, a na obe strane postoje i akademci koji su odlučili da u Rusiji odnosno Srbiji završe master ili doktorske studije. Mnoge srpske odnosno nekada jugoslovenske kompanije bile su angažovane na radu u Ruskoj Federaciji i drugim članicama Sovjetskog Saveza, a danas se beleži sve veći broj preduzeća iz Ruske Federacije koja posluju u Srbiji. Takođe, naši studenti su često stipendisti ruskih univerziteta, a to znači da sudski prevodioci za ruski jezik imaju dosta posla.

Zaljubljenici u Rusiju i rusku kulturu često odlaze turistički u ovu zemlju, kao što i sve više ruskih turista posećuje Srbiju. Za srpske državljane koji planiraju da se na teritoriji Ruske Federacije zadrže više od 30 dana bitna je informacija da im je za to potrebna viza, a u zavisnosti od svrhe boravka (studiranje, zapošljavanje ili turistička poseta) aplicira se za studentsku, radnu ili turističku vizu. Sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem zahteva za vizu možete pronaći na veb sajtu Ambasade Ruske Federacije u Srbiji, a mi navodimo samo neke od dokumenata koje ćete morati dapriložite:

 • pasoš koji važi najmanje 6 meseci više od vize i ima najmanje dve čiste strane za vize;
 • izveštaj o laboratorijskom ispitivanju na virus HIV ne stariji od 3 meseca (za višekratne radne vize.)

Budući da fizička i pravna lica iz Rusije žive i posluju u Republici Srbiji i ovde često sklapaju brakove, sudski tumač za ruski jezik u takvim slučajevima vrši overu različitih dokumenata kao što su: knjigovodstveni izveštaji i izvodi iz Agencije za privredne registre ili drugih institucija, a takođe izlazi na teren kada se obavlja venčanje ruskog i srpskog državljanina, ili se potpisuje ugovor o kupo-prodaji nepokretne imovine i slično.

Postoji podatak da ruski jezik u svetu govori oko 500 miliona ljudi, a on je jedan od zvaničnih jezika Ujedinjenih Nacija. Zahvaljujući sve jačim poslovnim vezama Rusije i Srbije, raste potreba za kvalitetnim prevodiocima za ruski jezik među kojima posebno mesto zauzimaju sudski tumači.

Sudski tumač za bugarski jezik

Sudski tumač za bugarski jezik možda na prvi pogled, kao i sudski tumač za kineski jezik ne bi izgledala kao tražena usluga u prevodilačkoj agenciji BG prevodi, no Bugarska je kao  jedan od suseda Srbije sa kojim se primećuje zavidan napredak u saradnji, postala destinacija kojoj teži sve veći broj naših državljana.

Shodno tome, predikcije su da će se i u budućnosti potreba za prevodiocima i sudskim tumačima za bugarski jezik biti sve veća. Bugarski državljani često su gosti naše zemlje, dok sve veći broj srpskih turista odlazi u Bugarsku na letovanje ili nekim drugim povodom. Kako je za državljane Srbije koji u Bugarskoj planiraju da se zadrže duže od 90 dana neophodna viza za tu državu, neophodno je raspitati se šta treba pribaviti za apliciranje i kako se ono vrši.

Sudski tumač za bugarski jezik overava dokumente kako pojedinaca, tako i kompanija, a njegov pečat je potreban na različitim dokumentima kao što su: poslovna dokumentacija, lični dokumenti, uverenja, saglasnosti, dozvole i slično.

Sudski tumač za slovenački jezik

Sudski tumač za slovenački jezik, kao opcija zvanične overe potrebnih dokumenata za rad u jednoj od najnaprednije republike bivše Jugoslavije, definitivno se zaslužno nalazi na ovoj listi.

Jedan od dokaza za to je da je Slovenija prva od svih Ex YU zemalja postala članica Evropske Unije. Zbog prilično dobrih uslova za život, mnogi građani bivših jugoslovenskih republika opredelili su se da se nastane i zaposle (ili pokrenu sopstveni biznis) u Sloveniji, a na tom putu, između ostalog, posegli su za uslugama sudskih prevodilaca za slovenački jezik. Ovi majstori svog zanata zaduženi su za prevod ili overu velikog broja dokumenata, a mi ovom prilikom izdvajamo ova: uverenje o mestu boravka, potvrda o prihodima, tužbe, zapisnici, izvod iz sudskog registra društva, revizorski izveštaji.

Pošto je državljanima Srbije za boravak u Sloveniji duži od 90 dana neophodna odgovarajuća viza, pomenućemo neke od dokumenata koji su im potrebni za dobijanje vize:

 • originalno garantno pismo (na propisanom obrascu) državljanina Republike Slovenije ili stranca sa stalnim ili privremenim boravkom u Sloveniji overeno kod notara ili u nadležnoj ustanovi u Republici Sloveniji;
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje.

Koja se dokumenta najčešće overavaju kod sudskog tumača?

Pomenuli smo mnogobrojne dokumente koji su u nadležnosti sudskih prevodilaca kao i za koje jezike su oni najtraženiji. Za kraj ćemo se osvrnuti na dokumente koje sudski tumači najčešće overavaju na zahtev klijenata.

Rekli smo da studenti često odlaze u strane zemlje kako bi se usavršavali na priznatim svetskim univerzitetima, a procedura za konkurisanje za mesto na stranom univerzitetu ili za dobijanje studentske stipendije podrazumeva prevod i overu najrazličitijih dokumenata među kojima je, svakako, diploma. S obzirom na to da je studiranje po Bolonjskoj deklaraciji donelo mnoge promene u način studiranja, prirodno je da su se one odrazile i na izgled diplome, pa tako svi akademski građani koji su studirali “po Bolonji“  uz diplomu na kraju studija dobijaju i dodatak diplomi koji sadrži podrobnije informacije o predmetima koje je svršeni studentpohađao.

Overen prevod diplome i dodatka diplomi potrebno je priložiti obrazovnoj ustanovi u inostranstvu, a u nekim slučajevima traži se da se dostavi i prevod nastavnog plana i programa fakulteta, a za overu takvih dokumenata nadležan je isključivo ovlašćeni sudski prevodilac.

Prevod i overa ličnih dokumenata svakako je nešto što klijenti najčešće zahtevaju od sudskih tumača, bez obzira na to da li je klijent fizičko ili pravno lice. Prevod ličnih dokumenata potreban je u situacijama kao što su:

 • apliciranje za vizu;
 • konkurisanje za radno mesto u inostranstvu;
 • apliciranje za stipendije stranih fakulteta;
 • otvaranje preduzeća u inostranstvu.

Osim ovih, sudski prevodioci rade i prevod najrazličitijih dokumenata za fizička lica i preduzetnike. Neki od dokumenata čiju validnost nakon prevoda potvrđuje sudski tumač su: radne dozvole, različite žalbe, ovlašćenja, izjave, izveštaji, dokumenti iz banke i slično.

U tekstu smo pomenuli overu apostil pečatom ali se nismo duže zadržali na toj temi, te ćemo stoga sada do ispraviti kako bismo vam razrešili eventualne nedoumice u vezi sa njime.

Apostil je rasprostranjeniji naziv za haški pečat koji je, najkraće rečeno, zamenio nekadašnju legalizaciju javnih isprava odnosno stranih dokumenata u međunarodnom pravnom prometu.

Dakle, overa apostilom važi u svim državama potpisnicama Haške konvencije, što umnogome olakšava obavljanje svih poslova u inostranstvu, jer se ne gubi vreme na postupak legalizacije svakog dokumenta. Kako biste znali koje države priznaju overu apostil pečatom, potražite spisak potpisnica Haške konvencije.

Apostil pečatom se ne overavaju sva dokumenta, te je važno informisati se da li vam je za određeni dokument pored overe sudskog tumača potrebna i overa apostilom. Navešćemo neke od dokumenata na kojima se apostil može naći:

 • isprave koje je izdao ili overio javni beležnik;
 • presude;
 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih i knjiga umrlih;
 • svedočanstva i diplome;
 • uverenja o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, uverenja o državljanstvu i slično.

Vrlo je bitno da znate da neke države traže i prevod apostil pečata, za šta je, naravno, zadužen sudski prevodilac. Osim toga, ima i zemalja koje traže da se apostil nalazi i na originalu dokumenta i na prevodu, te stoga obavezno pitajte da li to zahteva i strana institucija kojoj vi treba da podnesete dokumente, kako se ne bi dogodilo da se dokumentacija zbog nepostojanja apostila i na prevedenom dokumentu smatra nepotpunom.

Overu apostilom u Srbiji vrše isključivo sud, ali ne svaki, te je potrebno proveriti i koji je sud u vašem gradu nadležan za to. U Beogradu, na primer, overu Haškim apostilom obavlja Prvi osnovni sud koji se nalazi na Novom Beogradu u Bulevaru Nikole Tesle 42/A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button+381 62 629 230