Prevod sa francuskog na srpski jezik

Prevod sa francuskog na srpski jezik: sa ili bez overe kod sudskog tumača

Prevod sa francuskog na srpski jezik

Prevod sa srpskog

Prevod dokumenata i dokumentacije sa francuskog na srpski jezik u velikoj meri zahteva i overu kod ovlašćenog sudskog tumača. Shodno tome, agencija BGprevod svojim klijentima obezbeđuje potpunu uslugu prevoda sa francuskog na srpski jezik, spajanjem stručnog prevodioca i sudskog tumača u jedan tim.

Na taj način našim klijentima pružamo mogućnost da maksimalno uštede svoje vreme, jer će na jednom mestu dobiti dokument koji je spreman za upotrebu, uzevši u obzir da je dokument koji je obrađen na ovaj način jedini koji je zakonski i pravno validan.

U praksi, za naše klijente to znači da dokument koji je preveden sa francuskog na srpski jezik i koji poseduje pečat ovlašćenog sudskog tumača može da se tretira kao i bilo koji drugi originalni dokument.

Overa prevoda sa francuskog na srpski jezik, kod sudskog tumača

Kako bi se ispunile zakonske regulative i kako bi se i sam prevedeni dokument mogao tretirati kao originalni, potrebno je da se angažuje ovlašćeni sudski tumač.

Nakon što se pronađe sudski tumač za željeni jezik, sledeći korak je da se tumaču dostavi originalni dokument na uvid. Ovaj proces je neophodan kako bi sudski tumač pre same overe dokumenta, uporedio originalna dokumenta sa prevedenim.

Zbog ovog procesa, i sam način dostave dokumenata i ostalih sadržaja se razlikuje od prevođenja ostalog tipa sadržaja (sadržaj za koji se ne zahteva overa može se slati na mail) i odvija se isključivo ličnim putem ili putem kurirskih službi.

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa francuskog na srpski jezik (koja zahteva overu kod sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa grčkog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.

 

Prevodi dokumenata sa francuskog jezika na srpski

Osnovni razlog zbog čega su BGprevodi ispred svih kada je u pitanju kvalitet prevoda dokumenata sa francuskog na srpski jezik jeste to što se u našem timu nalaze i prevodioci i sudski tumači.

Na ovaj način omogućavamo da svaki zainteresovani klijent na jednom mestu, a po pristupačnoj ceni, dobija kompletnu obradu ove vrste sadržaja.

Kako bi kvalitet prevoda ispunio očekivanja, ono što je od ključne važnosti je da se prilikom dostave dokumenata na prevod u potpunosti ispoštuje zakonom propisane procedure, te da se dostavi i originalan dokument na uvid.

Razlog ovakve procedure je taj da sudski tumač mora originalni dokument da uporedi sa prevodom kako bi se utvrdilo da li među njima postoji bilo kakva razlika koja bi uticala na kvalitet prevoda.

Nakon što se sudski tumač uveri da su originalni dokument i prevod identični, on stavlja svoj pečat na prevod, čime se potvrđuje vernost prevoda originalu, te se može koristiti u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

U nastavku možete videti najčeše tražena dokumenta za prevod i overu kod sudskog veštaka, od strane pravnih lica:

 • medicinska dokumentacija
 • tehnička dokumentacija
 • dokumentacije za tender

Osim navedenih, sa francuskog na srpski jezik se prevode i overavaju kod sudskog tumača, između ostalog i:

 • uputstva za rukovanje
 • lekarski nalazi
 • uputstva za lekove i karakteristike proizvoda
 • specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • projektna dokumentacija
 • deklaracije proizvoda

Kada su u pitanju prevodi sa francuskog na srpki jezik kod fizičkih lica, onda su to najčešće sledeći tipovi dokumenata:

 • lične karte
 • pasoši
 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • izvod iz matične knjihe venčanih
 • saobraćajna i vozačka dozvola
 • potvrdu o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • uverenje o državljanstvu
 • radne dozvole

Te i sve ostale vrste dokumenata  koja se predaju nadležnim službama kao što su:

 • saglasnosti (za zastupanje)
 • potvrde (o bračno stanju, zaposlenju…)
 • uverenja (o neosuđivanosti/nekažnjavanju …)

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa francuskog na srpski jezik?

Najčešće traženi prevodi:

Call Now Button+381 62 629 230