Prevod sa srpskog na engleski jezik

Prevod sa srpskog na engleski jezik: sa ili bez overe sudskog tumača

 

 

 

Prevod sa srpskog na engleski jezik predstavlja jednu od najčešće traženih usluga prevođenja u prevodilačkoj agenciji BGprevodi , nezavisno da li je samom prevodu potrebna overa sudskog tumača ili ne.

Kod ovog tipa prevoda, reklo bi se više nego za bilo koji drugi, ne postoji oblast u kojoj se ne rade prevodi (dokumentacija, sadržaji…), kako za fizička tako i za pravna lica.

Jedna od ključnih odlika prevoda sa srpskog na engleski jezik oslikava se u tome da veliki broj prevodioca i sudskih tumača jesu i sami izvorni govornici navedenih jezika.

Takođe, interesantna činjenica je i to da je u slučaju prevoda sa srpskog na engleski jezik, usluga sudskog tumača ključna pošto sam dokument koji je “samo” preveden sa srpskog na engleski jezik bez overe sudskog tumača, u zakonskom smislu nema nikakvu vrednost.

Upravo zato se prilikom prevođenja dokumenata i zahteva da on bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, jer na taj način dokument postaje i pravno validan.

 

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik, odnosno usluga overe sudskog tumača kod prevoda sa srpskog na engleski jezik predstavlja jedan od najčešćih tipova usluga koja prevodilačka agencija pruža svojim klijentima. Sudski tumači za engleski jezik najčešće dobijaju kao zahtev za prevod, odnosno overu prevoda, dve ključne grupe dokumenata: lični i poslovni dokumenti.

Kada su u pitanju lični dokumenti, agencija BGprevodi je imala više hiljada prevoda ličnih dokumenata u koje se ubrajaju:

  • lične karte
  • pasoši
  • saobraćajne i vozačke dozvole

A sa aspekta poslovnog prevoda sa srpskog na engleski jezik godinama unazad prevodimo:

  • tehničku dokumentaciju
  • tendersku dokumentaciju
  • medicinsku dokumentaciju

kao i sve vrste tekstova i sadržaja različite tematike (web sajtove, softvere, online kataloge, reklamne kataloge, brošure….).

Takođe, na zahtev kijenata, uspešno prevodimo sa srpskog jezika na engleski i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva, kao i razna tipova uverenja. Osim navedenih usluga, pružamo i usluge prevoda diplomskih i seminarskih radova, kao i prevode naučnih i stručnih objava radova.

 

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa srpskog na engleski jezik?

   

 

Najčešće traženi prevodi:

Call Now Button+381 62 629 230