Prevođenje za bugarski jezik

Prevod sa bugarskog na srpski jezik: sa ili bez overe sudskog tumača

Prevod sa bugarskog na srpski jezik

Prevod sa bugarskog na srpski jezik

Prevod sa bugarskog na srpski jezik predstavlja jednu od usluga koju prevodilačka agencija BGprevodi  uspešno isporučuje svojim klijentim.

Pored usluge prevodioca za bugarski jezik, tu je usluga overe sudskog tumača koja se zasniva na poslovnim i ličnim dokumenata.

Sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i softvere, projektnu i tendersku dokumentaciju kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..). 

Sudski tumač za bugarski jezik

Sudski tumač za bugarski jezik, odnosno usluga overe sudskog tumača za bugarski jezik od posebne važnosti je za pojedince ili kompanije koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama je da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati zakonska regulativa, overom kod sudskog tumača.

Overa dokumenata kod sudskog tumača za proces prevođenja donosi par dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Ključna razlika u procesu odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa bugarskog na srpski (koja zahteva overu kod sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa bugarskog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.

Prevodi dokumenata sa bugarskog na srpski jezikk

Osnovni razlog zbog čega su BGprevodi ispred svih kada je u pitanju kvalitet prevoda dokumenata sa bugarskog na srpski jezik jeste to što se u našem timu nalaze i prevodioci i sudski tumači.

Na ovaj način omogućavamo da svaki zainteresovani klijent na jednom mestu, a po pristupačnoj ceni prevođenja za bugraski jezik, dobija kompletnu obradu ove vrste sadržaja.

Kako bi kvalitet prevoda ispunio očekivanja, od ključne važnosti je da se prilikom dostave dokumenata na prevod u potpunosti ispoštuju zakonom propisane procedure, te da se dostavi i originalan dokument na uvid. Razlog ovakve procedure je taj da sudski tumač mora originalni dokument da uporedi sa prevodom kako bi se utvrdilo da li među njima postoji bilo kakva razlika koja bi uticala na kvalitet prevoda.

Nakon što se sudski tumač za bugarski uveri da su originalni dokument i prevod identični, on stavlja svoj pečat na prevod, čime se potvrđuje vernost prevoda originalu. Nakon overe, prevedeni dokument se može koristiti u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

U nastavku možete videti najčeše tražena dokumenta za prevod i overu kod sudskog veštaka, od strane pravnih lica:

 • medicinska dokumentacija
 • tehnička dokumentacija
 • dokumentacije za tender

Osim navedenih, sa bugarskog na srpski jezik se prevode i overavaju kod sudskog tumača, između ostalog i:

 • uputstva za rukovanje
 • lekarski nalazi
 • uputstva za lekove i karakteristike proizvoda
 • specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • projektna dokumentacija
 • deklaracije proizvoda

Kada su u pitanju prevodi sa bugarskog na srpski jezik kod fizičkih lica, onda su to najčešće sledeći tipovi dokumenata:

 • lične karte
 • pasoši
 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • izvod iz matične knjihe venčanih
 • saobraćajna i vozačka dozvola
 • potvrdu o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • uverenje o državljanstvu
 • radne dozvole

Te i sve ostale vrste dokumenata  koja se predaju nadležnim službama kao što su:

 • saglasnosti (za zastupanje)
 • potvrde (o bračno stanju, zaposlenju…)
 • uverenja (o neosuđivanosti/nekažnjavanju …)

Najčešće tražene usluge prevođenja:

 

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa bugarskog na srpski jezik?

  *Ni mi ne volimo da nas spamuju, te iz tog razloga obećavamo da nećemo zloupotrebiti Vaš email na način na koji ni sami ne bismo voleli da naš bude zloupotrebljen. Zato ćete uvek imati opciju da se odjavite sa naše email liste, ukoliko Vam sadržaj koji povremeno šaljemo (samo kada imamo šta pametno da kažemo) nije interesantan.

  Call Now Button+381 62 629 230