Sudski tumač

Sudski tumač i overa prevoda Apostille pečatom sudskog tumača

Sudski tumači su sastavni deo mnogih prevoda. Nezavisno od toga da li ste firma ili pojedinac, ukoliko ste u situaciji da vam je potreban stručan prevod određenog teksta ili sadržaja, proces saradnje sa prevodilačkim  agencijama je poprilično jasan: dostavite potrebnu dokumentaciju za prevođenje na željeni jezik i nakon toga možete očekivati da sam prevod bude dostavljen na vašu adresu.

Ovaj proces predstavlja standardni sistem rada kada su u pitanju prevodi za ličnu ili opštu namenu ili kada je u pitanju prevođenje materilala koji nije za dalje institucionalne svrhe (uverenja, diplome…), ali ako ukoliko je sam prevod potreban za svrhe institucionalne komunikacije i  poslovne transakcije, onda je proces saradnje sa prevodilačkim agencijama nadasve drugačiji jer se u tom procesu dobijanje prevoda komplikuje, dodatnim procesom sertifikovanja, odnosno overe od strane akreditovanog sudskog tumača kako bi sam dokument bio validan.

Sudski tumač i overa prevoda sudskog tumača

Sudski tumači, ko su oni i šta tačno rade?

Kako bismo napravili poređenje, približićemo vam prvo ko su prevodioci, a zatim ko su sudski tumači.

Prevodioci su osobe koje svojim  stručnim poznavanjem jezika sa i na koji prevode dostavljeni materijal i mogu vam pomoći u izradi samog prevoda. Uglavnom su to osobe koje su izvorni govornici  jednog od traženih jezika prevođenja i vrsni poznavaoci drugog jezika prevođenja. Neke od najčešće traženih vrsta prevoda su usmeno i simultanov prevođenje (prevođenje razgovora).

Sudski tumač je u suštini jezički profesionalac koji se još naziva i sudski prevodilac jer je sudski tumač osoba ovlašćena od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata da isti verifikuje svojim pečatom i samim tim garantuje da je prevod veran originalu. Najčešće se usluge overe prevoda kod sudskog tumača koriste od strane fizičkih i pravnih lica, kao i samih sudova.

Kada su u pitanju fizička lica, overe prevoda kod sudskih tumača su najzastupljenije kod prevoda sledećih dokumenata:

 1. ličnih dokumenata
 2. uverenja
 3. diploma
 4. državljanstva

Osnovna razlika između prevodioca i sudskog tumača jeste ta što sudski tumač poseduje pečat (sa svojim imenom i registrovanim brojem pečata), kojim overava svoje prevode i tako ih čini verodostojnim originalu.

U praksi, sudski tumači su najčešće visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, izuzetno odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.  Same usluge sudskog tumača, bz obzira da li su vam  potrebne za overu dokumenta, uverenja ili potvrde, sudski tumači u prevodilačkoj agenciji BGprevodi će maksimalno ispoštovati sve Vaše zahteve i dostaviti Vam na naznačenu adresu prevedene i overene dokumente u najkraćem roku. 

Sudski tumač i proces overe dokumenata Apostille pečatom

Nakon izrade samog prevoda za koji je zadužen stručni tim prevodioca, iste se u prevodilačkoj agenciji BGprevodi kontroliše, kako što se tiče stila prevoda, iskorišćenoh fraza i idioma, a zatim se prevod prosleđuje nadređenom sudskom tumaču na samu overu. Kako bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, tj. da overi dokument pečatom i samim tim mu obezbedi punovažnost, neophodno je da klijent dostavi i original dokumenta na uvid. Ovaj korak je neophodan iz razloga što sudski tumači, pre same overe dokumenata, prevod upoređuju sa originalom i time garantuju istovečnost.

Nakon što se sudski tumač uveri da je prevod veran originalu i u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača, može se desiti da Vam je potreban i takozvani Apostille pečat. Kako biste bili sigurni da li je za Vaš prevod neophodan Apostille pečat, potrebno je da se u nadležnom sudu raspitate o proceduri overe određenog dokumenta.

Same dokumente koje želite da prevedemo i overimo Apostille pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze na dve lokacije na Novom Beogradu.  Ukoliko niste u mogućnosti ili Vam ne odgovara da nam dokumenta dostavite, možete ih poslati i preporučeno preko određene kurirske službe.

Bez ove specifične usluge koju jedino sudski tumač može obezbediti prevodilačkim agencijama, sammi prevodioci nemaju ovlašćenje niti moć da potvrde da je neki dokument koji su preveli na svoj maternji ili na svoj radni jezik veran originalu.

Najčešće overavani prevodi kod sudskog tumača

U poslednjih par godina, velika je potražnja za overama raznih tipova prevoda: od uverenja, diploma, pa do medicinskih dokumenata i ugovora.

Kako bismo Vam približili neke od tipova dokumenata koji se overavaju Apostille pečatom kod sudskog tumača, navešćemo par jezika koji su najtraženiji:

 1. Prevod za nemački jezik i overa sudskog tumača
 2. Prevod za engleski jezik i overa sudskog tumača
 3. Prevod za hrvatski jezik i overa sudskog tumača
 4. Prevod za mađarski jezik i overa sudskog tumača

Cena overe sudskog tumača: kako znati koliko će koštati overa sudskog tumača?

Kada ste u situaciji da vam je potrebna overa sudskog tumača, potrebno je da imate u vidu da sudski tumači i prevodioci predstavljaju tim pažljivo odabranih profesionalaca koji svojim stručnim znanjem i posedovanjem zvanja sudskih tumača garantuju najviši kvalitet prevodilačkih usluga i samim tim cena ovog tipa prevoda može biti i do nekoliko puta veća nego kada su u pitanju prevodi opšteg tipa. Kako biste saznali preciznu cenu izrade prevoda i overe sudskog tumača možete nam poslati sam dokument popunjavanjem forme u nastavku i mi ćemo vam u što kraćem roku dati precizne informacije.

  *Ni mi ne volimo da nas spamuju, te iz tog razloga obećavamo da nećemo zloupotrebiti Vaš email na način na koji ni sami ne bismo voleli da naš bude zloupotrebljen. Zato ćete uvek imati opciju da se odjavite sa naše email liste, ukoliko Vam sadržaj koji povremeno šaljemo (samo kada imamo šta pametno da kažemo) nije interesantan.

  Call Now Button+381 62 629 230