Prevod sa srpskog na švedski jezik

Prevod sa srpskog na švedski jezik: sa ili bez overe sudskog tumača

Prevod sa srpskog na švedski jezik

Prevod sa srpskog na švedski jezik

Jedan od najčešće traženih usluga prevođenja u agenciji BGprevodi jeste upravo prevod sa srpskog na švedski jezik, nezavisno da li je samom prevodu potrebna overa sudskog tumača ili ne.

Kod ovog tipa prevoda, reklo bi se više nego za bilo koji drugi, ne postoji oblast u kojoj se ne rade prevodi (dokumentacija, sadržaji…), kako za fizička tako i za pravna lica..

Jedna od ključnih odlika prevoda sa srpskog na švedski oslikava se u tome da veliki broj prevodioca i sudskih tumača jesu i sami izvorni govornici navedenih jezika.

Takođe, interesantna činjenica je i to da je u slučaju prevoda sa srpski na švedski jezik, usluga sudskog tumača ključna pošto sam dokument koji je “samo” preveden sa srpskog na švedski jezik bez overe kod sudskog tumača, u zakonskom smislu nema nikakvu vrednost.

Upravo zato se prilikom prevođenja dokumenat a i zahteva da on bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, jer na taj način dokument postaje i pravno validan.

Tipovi prevoda sa srpskog na švedski jezik

Tipovi prevoda koje naši stručni prevodioci i sudski tumači dobijaju kao zahtev za prevod može se podeliti na dve ključne grupe dokumenata: lični i poslovni dokumenti.

Kada su u pitanju lični dokumenti, agencija BGprevodi je imala više hiljada prevoda ličnih dokumenata u koje se ubrajaju:

  • lične karte
  • pasoši
  • saobraćajne i vozačke dozvole

A sa aspekta poslovnog prevoda sa srpskog na švedski jezik godinama unazad prevodimo:

  • tehničku dokumentaciju
  • tendersku dokumentaciju
  • medicinsku dokumentaciju

kao i sve vrste tekstova i sadržaja različite tematike (web sajtove, softvere, online kataloge, reklamne kataloge, brošure….).

Takođe, na zahtev kijenata, uspešno prevodimo sa srpskog jezika na švedski i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva, kao i razna tipova uverenja. Osim navedenih usluga, pružamo i usluge prevoda diplomskih i seminarskih radova, kao i prevode naučnih i stručnih objava radova. 

Sudski tumač kod prevoda sa srpskog na švedski jezik: obavezan ili ne?

Jedna od ključnih informacija za svakog pojedinca ili kompaniju koja ima potrebu za prevodom bilo kog dokumenta sa srpskog na švedski jezik jeste i to da je neophodno da i sam prevedeni dokument bude overen pečatom sudskog tumača koji je i zvanično ovlašćen od strane nadležnih državnih institucija za obavljanje ovog posla.

BGprevodi u sklopu svoje usluge prevođenja sa srpskog na švedski jezik svojim klijentima obezbeđuje i usluge overe dokumenata kod sudskog tumača. Na ovaj način rada sam dokument postaje i zakonski punovažan u svakom smislu.

Jedini potreban preduslov za izvršenje ovog tipa usluge je da sam klijent donese original na uvid, kako bi se sudski tumač, nakon prevoda sa srpskog na švedski, uverio da prevod nije izmenio suštinu originala.

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa srpskog na švedski jezik?

Najčešće traženi prevodi:

Call Now Button+381 62 629 230